Platební podmínky

Zákazník může zaplatit cenu a případný poplatek za dodání buď dobírkou při dodání objednaného Produktu(ů), nebo platební kartou při objednání Produktu(ů). Způsob zaplacení zákazník zvolí při vyplňování elektronického objednávkového formuláře.

Vyznačí-li zákazník v elektronickém objednávkovém formuláři platbu platební kartou, je povinen při vyplňování elektronického formuláře objednávky řádně uvést všechny své, v tomto formuláři předepsané platební údaje.

Odpovídající částka, která vyplývá z elektronicky odeslané objednávky, je pak inkasována z bankovního účtu zákazníka při potvrzení obdržené zákazníkovy elektronické objednávky Produktu(ů).

Nebude-li na účtu debetní platební karty zákazníka dostatek peněžních prostředků nebo nebude-li možno předmětnou částku inkasovat ze zákazníkova bankovního účtu z jiných důvodů, je ELECTROLUX oprávněn zákazníkovu objednávku písemně odmítnout (a to i poté, kdy potvrdil její obdržení), resp. písemně odstoupit od uzavřené smlouvy o internetovém prodeji objednaného Produktu(ů), a to případně i jen e-mailovým sdělením zaslaným na e-mailovou adresu zákazníka.

ELECTROLUX pro platby zákazníků platební kartou akceptuje použití těchto platebních karet: VISA, MasterCard (a to jak debetních, tak kreditních).

Při platbách platebními kartami je používán platební systém PayPal. ELECTROLUX přitom zákazníkům za takové platby neúčtuje žádné další poplatky.

Pro zajištění co možná nejvyšší úrovně zabezpečení poskytnutých platebních údajů i bezpečnosti online prováděných plateb využívá ELECTROLUX služeb Royal Bank of Scotland (RBS) a automatického šifrování platebních údajů ihned při jejich poskytnutí, jakož i kódovaného přenosu bankovních informací po síti.

ELECTROLUX si zároveň vyhrazuje právo při jakémkoli podezření z podvodu nebo ze zneužití platební karty či bezhotovostního platebního styku kteroukoli platební transakci z bezpečnostních důvodů pozastavit anebo zrušit.

Veškeré náklady, vzniklé zákazníkovi při použití jakýchkoli komunikačních prostředků (včetně internetu, e-mailu, telefonu aj.) při objednávání Produktů v e-shopu provozovaném ELECTROLUXEM nebo v jakékoli souvislosti s tím či v návaznosti na to, nese zákazník ze svého.

Chat